WAZMET w Wapienicy

Dla firmy Wazmet dostarczaliśmy fasady oraz niektóre okna zewnętrzne podczas budowy nowej siedziby w Wapienicy. W poźniejszym czasie wykonywaliśmy różne dodatkowe elementy wewnętrzne na hali oraz wiatę w konstrukcji stalowej przykrytej płytami poliwęglanowymi.

Ostatnio wykonaliśmy zewnętrzny boks aluminiowo stalowy zaszklony poliwęglanem komorowym.

P.P.U.H. "ILBUD" Spółka Cywilna

43–300 Bielsko-Biała
ul. Montażowa 20

NIP: 5471793994

+48 338219681

biuro@ilbud.com.pl