WAZMET w Wapienicy

Dla firmy Wazmet dostarczaliśmy fasady oraz niektóre okna zewnętrzne podczas budowy nowej siedziby w Wapienicy. W poźniejszym czasie wykonywaliśmy różne dodatkowe elementy wewnętrzne na hali oraz wiatę w konstrukcji stalowej przykrytej płytami poliwęglanowymi.

Ostatnio wykonaliśmy zewnętrzny boks aluminiowo stalowy zaszklony poliwęglanem komorowym.

ILBUD Aluminium Sp. z o.o.

43–300 Bielsko-Biała
ul. Montażowa 20

NIP: 9372687423

REGON: 365924922

KRS: 0000648823

+48 338219681

biuro@ilbud.com.pl