ATH w Bielsku-Białej

W ciągu kilku lat zrealizowaliśmy na obiektach ATH między innymi:

  1. projekt oraz wykonanie obudowy dachu nowobudowanego budynku L
  2. dostawa ślusarki zewnętrznej w wejściu budynku L
  3. dostawa ślusarki wewnętrznej dymoszczelnej, ppoż. i bezklasowej na korytarzach budynku L
  4. dostawa ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz ppoż. w budynku C

P.P.U.H. "ILBUD" Spółka Cywilna

43–300 Bielsko-Biała
ul. Montażowa 20

NIP: 5471793994

+48 338219681

biuro@ilbud.com.pl