Deibler Austria

W 2012 roku dostarczyliśmy do Wiednia całoszklane ścianki na okuciach CDA. We wrześniu dostarczaliśmy witryny aluminiowe w miejsce starych bram stalowych.

P.P.U.H. "ILBUD" Spółka Cywilna

43–300 Bielsko-Biała
ul. Montażowa 20

NIP: 5471793994

+48 338219681

biuro@ilbud.com.pl